SPRÁVA POHLEDÁVEK

Cílem správy pohledávek je radikální minimalizace rizika vzniku nedobytných pohledávek u klienta a zvětšení časoprostoru klienta k řešení jeho podnikatelských aktivit. Po vzájemné dohodě uzavře klient s naší firmou „Smlouvu o poskytování služeb v oblasti administrativní správy a služeb organizačně hospodářské povahy“. Naše firma může zahájit svou činnost i v předstihu u rizikových zákazníků, ještě než se běžná faktura stane pohledávkou. Bezproblémově sledujeme splatnost jednotlivých závazků, těsně před datem splatností je klient upozorněn na tuto skutečnost. Při nedodržení splatnosti faktury se rozběhne standardizovaný vymáhací cyklus.

Vymáhací cyklus:

1) Klient dodá kompletní (dostupné) identifikační údaje dlužníka (jméno, firma, adresa, telefon…) a základní údaje o dlužné částce ( její výši, data splatnosti, faktury, smlouvy příp. dohody…).

Vzhledem k tomu, že jsou (mohou být) mezi Vašimi dlužníky osoby či firmy, se kterými hodláte nadále spolupracovat, sami si určíte stupeň vymahatelnosti:

  •  dlužník „pozapomněl“ uhradit dlužnou částku
  •  dlužník „reaguje“ – platí se zpožděním nebo realizuje jen částečné platby
  •  dlužník „slibuje“, jedná, ale nemá snahu platit
  •  dlužník „nespolehlivý“ – těžká komunikace, neochota jednat
  •  dlužník „nereaguje“ – další spolupráce již nepřipadá v úvahu

Tyto informace jsou zachyceny v naší speciální databázi.

2) Všem dlužníkům je zaslán informativní dopis, v němž je konstatováno, že klient zahájil spolupráci s naší firmou s tím, že naše firma má právo k provádění úkonů směřujících k úhradě inkriminovaných pohledávek po datu splatnosti.

3) V další fázi profesionálně vyškolení pracovníci naší firmy zahájí aktivní činnost s dlužníky nazákladě stupně vymahatelnosti pohledávek

4) Klient je operativně informován prostřednictvím on line správy pohledávek na našem webu o průběhu šetření a stavu pohledávky (úhrady i dílčí, stav dohadování…)

 

Výše zmíněné jasně dokumentuje efektivitu, rychlost a úspěšnost práce naší firmy včetně srovnání jednotlivých ukazatelů s běžnými inkasními společnostmi.