ODKUP POHLEDÁVEK

Naše společnost se mimo jiné specializuje i na odkup pohledávek fyzických i právnických osob. Vzhledem k poměrně vysokému procentu úspěšnosti vymožených částek můžeme nabídnout optimální kupní ceny odpovídající skutečné bonitě pohledávek a jejich aktuální tržní ceně

1) Odkup pohledávek :

odkupu pohledávek předchází jejich ocenění, které zahrnuje:

  •  analýzu vzniku pohledávky
  •  prostudování související dokumentace
  •  posouzení důvodu neplacení
  •  zhodnocení podnikatelské historie dlužníka a jeho současné finanční situace
  •  zhodnocení bonity pohledávky

Vlastní odkup se nemusí týkat jen pohledávek z fakturace ale i pohledávek zálohových faktur, směnek apod.

Neodkupujeme následující pohledávky:

• pohledávky vůči dlužníkům v konkurzu

• pohledávky vůči dlužníkům v likvidaci

Postoupení (odkup) pohledávky je zásadní změnou v osobě věřitele, která se realizuje na základě uzavřené písemné smlouvy o postoupení (odkoupení) pohledávky. Původní věřitel tak převádí veškerá práva vč. příslušenství jinému subjektu. K postoupení (odkupu) pohledávky není nutný souhlas dlužníka.

2) Odkupy směnek :

Kupní cena směnky je individuální a odpovídá skutečné bonitě směnky, která vznikne na základě analýzy(ocenění) podobně jako u běžné pohledávky. Směnku je možné převést formou rubopisu.