O NÁS

Vymáhání pohledávek je dnes samozřejmou součástí nejen podnikání, ale i mezilidských vztahů. Patří-li mezi vaše zákazníky dlužníci, kteří spoléhají na vlekoucí se soudy s nejistým výsledkem, nebo lidé, kteří jen zneužili Vaší dobroty, je nejlépe zvolit specialistu – zkušenou a profesionální inkasní společnost, která po Vás nebude chtít žádné procenta z vymáhané pohledávky předem, bude Vás o postupu s dlužníkem a průběhu vymáhání pohledávky informovat on-line.

Vymáhání pohledávek zajišťujeme po celém území České Republiky. V individuálních případech jsme schopni s našimi zahraničními partnery řešit i spolupráci v celé EU.

Neplaťte dalšími penězi a zdravím, které Vám stres a starosti spolehlivě podlomí, za špatnou platební morálku svých dlužníků a přenechejte jednání s nimi profesionálům.

V prvé řadě dlužníka upomínáme osobně, společně s osobní komunikací současně probíhá komunikace telefonická a veškeré dokumenty jsou zasílány Českou poštou přímo k rukám dlužníka.

Ke každému případu přistupujeme individuálně a citlivě posuzujeme možná řešení společně s mírou pravděpodobnosti vymožení pohledávky. Jednání s dlužníkem vedeme vždy maximálně korektně a řídíme se platnou legislativou ČR. Vždy se snažíme vyřešit danou kauzu co nejrychleji a dle možností spojujeme jak zájmy věřitele, tak případné požadavky dlužníka.

Jelikož se členové našeho týmu pohybují v oblasti pohledávek a půjček již dlouhou dobu, dokonale znají toto specifické prostředí a maximálně využívají možností, které jsou jim legislativou umožněny. Dodržování zákonů a morálních norem je pro nás závazné. Naprostou samozřejmostí je potom diskrétnost při zacházení s informacemi a osobními údaji.

Nabízíme komplexní řešení tak, aby jste pohodlně a bez dalších zbytečných starostí dostali k prostředkům, které jste buď jako fyzická osoba v dobré víře půjčili, nebo Vám je dluží zákazník za nezaplacenou fakturu za zboží či dílo, čímž Vás vědomě vystavuje riziku druhotné platební neschopnosti.

 

Díky zkušenostem dokážeme optimálně spravovat portfolio pohledávek, které minimalizujeme tak, aby jste se mohli soustředit na Vaši vlastní činnost, kterou se zabýváte.